Gegevensbescherming

Identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke: Camaltec Inbound Marketing, SL BTW ID: B54920160 Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking: Plaza de San Cristobal, 14 – Centro ULAB – 03002 Alicante Telefoonnummer: (+34)965 67 75 01

  • In overeenstemming met de bepalingen van wet 15/99 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens, Camaltec Ibérica informeert de gebruiker over het bestaan van een geautomatiseerd bestand van persoonsgegevens gemaakt door en voor Camaltec Ibérica en onder haar verantwoordelijkheid, met het oog op het onderhoud en het beheer van de relatie met de gebruiker, alsmede de informatie, opleiding en marketing werkzaamheden van de dienst en aanverwante activiteiten uit te voeren.

  • Op het moment van aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden (AV), zal Camaltec Ibérica vragen om het verzamelen van enkele fundamentele en essentiële gegevens voor de levering van de diensten. Deze gegevens zijn: Voornaam, achternaam, adres, postcode en telefoonnummer van de gebruiker. Bij de aanvaarding van dit contract zal de gebruiker op de hoogte worden gebracht van de noodzaak om deze gegevens te verzamelen.

  • Bovendien kan Camaltec Ibérica, voor de levering van bepaalde diensten, de gebruiker om een reeks aanvullende gegevens vragen, i) fiscaal identificatienummer ii) woonplaats iii) geboortedatum iv) geslacht v) beroep vi) persoonlijke interesses, die zullen worden gebruikt voor informatie, opleiding en marketing van de door Camaltec Ibérica aangeboden diensten. Deze gegevens zijn vrijwillig en op het moment van aanvaarding van dit contract, zal de gebruiker worden geïnformeerd over de niet-verplichte aard van de verzameling van hetzelfde voor de levering van diensten Camaltec Ibérica, echter, het niet invullen van deze gegevens zal Camaltec Ibérica verhinderen om al die diensten met betrekking tot deze gegevens te leveren.

  • De gebruiker stemt ermee in dat Camaltec Ibérica zijn/haar internet browsing gegevens kan gebruiken om advertenties van derden te sturen, afhankelijk van de websites die u bezoekt. De adverteerder is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, juistheid en wettigheid van zijn advertenties, aangezien Camaltec Ibérica slechts een verspreider ervan is. Adverteerders mogen geen rechtstreekse toegang hebben tot de persoonsgegevens van de gebruiker zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker in elk geval.

  • Het recht op wissing, het recht op beperking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om op elk moment de toestemming in te trekken, de toegang tot, de rectificatie van, het verzet tegen en de verwijdering van de over u verzamelde persoonsgegevens kunnen door de gebruikers en, in voorkomend geval, door de persoon die u vertegenwoordigt, worden uitgeoefend door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek met de volgende informatie: Naam en voornaam van de klant, adres voor kennisgeving, fotokopie van identiteitskaart of paspoort en verzoek met specificatie van het verzoek, gericht aan het volgende adres: Camaltec Ibérica, Calle Pelayo 1, entresuelo B – San Vicente del Raspeig (Alicante) of door een e-mail te sturen met de bovenstaande gegevens naar info@camaltec.es. In geval van onenigheid tussen de partijen is het mogelijk een klacht in te dienen bij het bevoegde controleorgaan.

  • De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard, bedraagt 1 jaar of, indien tussen beide partijen een contractuele relatie tot stand komt, zolang deze van kracht is.

  • In overeenstemming met de bepalingen van de algemene voorwaarden, is de gebruiker zich bewust van en accepteert het gebruik van “cookies” door Camaltec Ibérica, hoewel u uw browser kunt configureren om u hiervan op de hoogte te stellen en de installatie van “cookies” op uw harde schijf te voorkomen. Lees ons Cookiebeleid (EU) om na te gaan welk soort cookies op de website wordt gebruikt en hoe u deze kunt uitschakelen als u het gebruik ervan wilt voorkomen.

  • Wanneer Camaltec Ibérica om het creditcardnummer van een gebruiker vraagt, gebeurt dit in gecodeerde vorm en wordt dit beschermd door een wachtwoord, zodat alleen de gebruiker toegang heeft tot deze persoonlijke informatie. De klant is als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord.

  • Camaltec Ibérica verbindt zich ertoe te voldoen aan haar verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens en haar plicht om deze te beschermen, en de nodige maatregelen te nemen om wijziging, verlies, verwerking of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening betreffende veiligheidsmaatregelen voor geautomatiseerde bestanden met persoonsgegevens, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 994/99 van 11 juli.