Juridische Kennisgeving

Overeenkomstig artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli 2002, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE), worden de identificatiegegevens van de onderneming hieronder vermeld.

Registratiedetails:

Instap 1/2016/4.747,0 Camaltec Inbound Marketing SL
Goedgekeurd in San Vicente del Raspeig – Protocol 2016/376 is op 7 maart tweeduizend zestien neergelegd in journaal 314, boeking 591.

Bedrijfsnaam:

CAMALTEC INBOUND MARKETING, SL
B54920160
Maatschappelijke zetel:
Plaza San Cristobal, 14 – Centro Ulab
03002 – Alicante
E-mail adres:
info@camaltec.es
Telefoonnummer:
965 67 75 01

Contactgegevens van de verantwoordelijke of vertegenwoordiger en van de gedelegeerde voor gegevensbescherming, indien van toepassing

Naam:
Antonio Miguel Sivera Peris
52307330V
E-mail adres:
tsivera@camaltec.com
Telefoon:
965 67 75 01

Voor de toepassing van de bepalingen van wet 15/99 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens, Camaltec Inbound Marketing informeert de gebruiker van het bestaan van een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens gemaakt door en voor Camaltec Inbound Marketing en onder haar verantwoordelijkheid, met het oog op het onderhoud en het beheer van de relatie met de gebruiker, evenals het werk van informatie, opleiding en marketing van de dienst en activiteiten in verband met hen uit te voeren.

De loutere toegang tot deze website impliceert geen enkele commerciële relatie tussen CAMALTEC INBOUND MARKETING SL en de gebruiker.

De toegang tot en het navigeren op deze website veronderstelt de aanvaarding en kennisname van de wettelijke waarschuwingen, voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die erin zijn vervat.

De eigenaar van de website kan diensten of producten aanbieden waarvoor speciale voorwaarden gelden die, afhankelijk van het geval, deze voorwaarden vervangen, aanvullen en/of wijzigen, en waarover de gebruiker in elk specifiek geval zal worden geïnformeerd.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet 15/99 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, CAMALTEC INBOUND MARKETING en haar website www.posicionamientowebgarantizado.net voldoet aan de huidige wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en contact met hun abonnees en houdt ze in het striktste vertrouwen.

In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming (LOPD), alsmede inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), aanvaardt de gebruiker dat de gegevens die via deze website worden verstrekt, worden opgenomen in bestanden die eigendom zijn van CAMALTEC INBOUND MARKETING SL, om de levering van gevraagde diensten en de voorzienbare verzending van informatie over aanbiedingen, nieuwe producten, diensten of andere redenen waarom zij contact moet opnemen met de gebruiker / klant te vergemakkelijken.

Door gebruik te maken van de contactformulieren en de e-mailadressen op deze website, geeft de klant CAMALTEC INBOUND MARKETING S.L. de uitdrukkelijke toestemming om commerciële mededelingen te versturen per gewone en/of elektronische post, alsook om het voorzienbare telefonische contact op te nemen teneinde de aangeboden diensten aan te bieden.

De ontvangen informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden die inherent zijn aan elke dienst en zal niet aan derden worden meegedeeld.

Evenzo zal CAMALTEC INBOUND MARKETING S.L. de verzamelde persoonsgegevens bewaren en de nodige maatregelen treffen om de wijziging, het verlies, de behandeling of de ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Klanten en/of gebruikers van https://www.camaltec.es/ kunnen te allen tijde hun recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet met betrekking tot hun persoonsgegevens uitoefenen door te schrijven naar CAMALTEC INBOUND MARKETING SL, Plaza San Cristobal, 14 Alicante cp 03002 of door een e-mail te sturen naar info@camaltec.es.

Onze entiteit is lid van Confianza Online (vereniging zonder winstoogmerk), ingeschreven in het Nationaal Register van Verenigingen Groep 1, Afdeling 1, nationaal nummer 594400, CIF G85804011, Calle Castelló 24, Esc 1 2° izq., 28001 Madrid (Spanje), telefoon (+34) 91 309 13 47 en fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es).

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Spaanse recht. Evenzo, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Alternatieve Geschillenbeslechting, informeren wij de consumenten dat, als lid entiteit en onder de voorwaarden van de Ethische Code, gebruikers zich kunnen wenden tot Confianza Online voor de alternatieve beslechting van eventuele geschillen (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-reclamaciones/). Indien zij betrekking hebben op elektronische transacties met consumenten, of op gegevensbescherming wanneer zij met dit gebied verband houden, zullen de klachten worden opgelost door de Bemiddelingscommissie van Confianza Online, die geaccrediteerd is voor de alternatieve beslechting van consumentengeschillen. Indien de klachten betrekking hebben op digitale reclame, of gegevensbescherming op dit gebied, zullen ze worden voorgelegd aan de Reclamejury van AUTOCONTROL.

Wij herinneren u er ook aan dat u toegang kunt krijgen tot het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie door deze link te volgen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show